Dự án

Cửa hàng cung cấp nguyên vật liệu làm đẹp
January 09, 2020
  • $ 98,000 USD
Tổng quan về khoản đầu tư: Cơ hội tốt nhất tại Quận Cam - bán toàn bộ - Chủ sở hữu nghỉ hưu Trung t&ac...
Sân golf Monterey Park
January 09, 2020
  • $ 9,800,000 USD
Tổng quan về khoản đầu tư: Được xây dựng vào năm 1973, là một sân golf công cộng 9 lỗ. ...
Tiệm rửa xe tự động - Anaheim Express Carwash
January 09, 2020
  • $ 9,950,000 USD
Tổng quan về khoản đầu tư: Khoản vay $5,000,000 của SBA dành cho các doanh nghiệp nhỏ có thể đạt...
    Tham gia ngay hôm nay