Luật kinh doanh Mỹ

Mỹ siết quy định cấp thị thực cho phụ nữ mang thai
  • February 10, 2020
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1 mở một mặt trận mới trong cuộc chiến chống nhập cư với việc cấm cấp thị thực...
Mỹ siết chặt quy định đầu tư nước ngoài để bảo vệ an ninh quốc gia
  • February 10, 2020
Trong vòng một tháng nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được tăng thêm quyền hạn trong việc rà...
Quyền đàm phán của tổng thống/Các hiệp định thương mại tương hỗ
  • October 16, 2019
Quốc hội có quyền quyết định cuối cùng về việc Mỹ sẽ tăng hay cắt giảm thuế quan, bổ sung hoặc loại bỏ c&a...
Quyền hạn liên quan đến an ninh chính trị và kinh tế
  • October 16, 2019
Luật về Quyền hạn Kinh tế trong Tình trạng Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), được thông qua năm 1977, cho phé...
Các luật quản lý hoạt động xuất khẩu
  • October 16, 2019
Chính phủ Mỹ kiểm soát một số mặt hàng xuất khẩu để bảo vệ an ninh quốc gia, nâng cao những l...
Các luật khác quản lý hàng nhập khẩu
  • October 16, 2019
Các hiệp định trong khuôn khổ Vòng đàm phán Urugoay và luật triển khai hiệp địn...
Luật Bồi thường Thương mại
  • October 16, 2019
Luật thương mại Mỹ bao gồm một số đạo luật quy định về những trường hợp bồi thường cụ thể khi hàng hoá nướ...
Luật Thuế quan và Hải quan
  • October 16, 2019
Hệ thống thuế quan: Hệ thống thuế quan của Mỹ là Biểu Thuế quan hài hoà của Hợp chúng quốc H...