Thuế Mỹ

Bạn nên đợi bao lâu trước khi bán cổ phiếu?
  • February 29, 2020
Không có thời gian quy định nắm giữ tối thiểu cho chứng khoán; tuy nhiên, nếu bạn giữ nó...
5 khoản khấu trừ thuế tuyệt vời khi bán nhà: Bạn đã nhận hết chưa?
  • February 26, 2020
Có thể nhiều người thắc mắc liệu có khấu trừ thuế khi bán nhà? Và câu trả lời l...
Những nơi nào đóng thuế bất động sản nhiều nhất?
  • December 20, 2019
Thuế tài sản là một công cụ quan trọng để giúp tài trợ cho chính quyền tiểu ban...
CÁC KHUNG THUẾ MỚI CHO NĂM 2019
  • December 18, 2019
Sở thuế vụ Mỹ (Internal Revenue Service - IRS) cuối cùng cũng đã ban hành các khung thuế cho...