về chúng tôi

ban cố vấn

JOSEPH S. SCHUCHERT

Joseph S. Schuchert có hơn 35 năm kinh nghiệm pháp lý về các vấn đề liên quan đến đầu tư. Ông có rất nhiều kinh nghiệm về luật chứng khoán, từng làm Giám đốc một quỹ cổ phần tư nhân, một quỹ phòng ngừa, và một văn phòng đầu tư gia đình. Kinh nghiệm thực tế của Joe bao gồm cả các tranh tụng kinh doanh và các giao dịch doanh nghiệp liên quan đến thành lập công ty, sáp nhập và mua lại, và các hoạt động tài chính. Ông cũng cố vấn cho các công ty toàn quốc và địa phương về các vấn đề luật lao động.

Joe là thành viên Ban quản trị của một số Tập đoàn và thường xuyên được mời đến để tư vấn cho Ban quản trị tập đoàn và các thành viên về việc điều hành ban quản trị. Ngoài việc hành nghề luật, Joe còn thành lập và quản lý các quỹ đầu tư mạo hiểm và các quỹ phòng ngừa, và thường xuyên tư vấn cho những tổ chức tương tự.

Joe tốt nghiệp Cử Nhân tại Đại học California, Los Angeles và Cử nhân Luật (J.D.Juris Doctor) tại Đại học Luật San Diego.

thành viên ban cố vấn

ANDY BAO PHAM

Anh Bảo Phạm gia nhập Transamerica Financial Advisors, Inc. (TFA) vào năm 2010, hiện tại làm việc với tư cách là Đại diện Cố vấn Đầu tư ...

JOSEPH S. SCHUCHERT

Joseph S. Schuchert có hơn 35 năm kinh nghiệm pháp lý về các vấn đề liên quan đến đầu tư. Ông có rất nhiều kinh nghiệm về ...

KIM LÊ – KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, Ông là một trong những người Việt đầu tiên tại hải ngoại đã làm việc với Deloitte, một trong bốn công ...

KRISTI Q. NGO

Kristi Q. Ngô chuyên về các khoản đầu tư EB-5, chương trình thị thực tạo việc làm và các loại thị thực diện gia đình. Riêng diện ...