DỰ ÁN CMB GROUP 91 – VẬN TẢI HÀNG KHÔNG HILLWOOD DTW

EB-5 Projects

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vốn vay EB-5

79.200.000 USD

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

399.880.745 USD

TỔNG SỐ CÔNG VIỆC CẦN TẠO RA

990

TỔNG SỐ CÔNG VIỆC TẠO RA THỰC TẾ

3126

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án Group 91 là một dự án vận tải hàng không, huy động vốn EB-5 79,200,000 USD (tối đa 99 suất đầu tư).

 • Vị trí dự án: nằm ở Romulus, Michigan tại Sân bay Thành phố Quận Detroit Wayne
 • Dự án thỏa điều kiện khu vực thất nghiệp cao TEA 

CHI TIẾT DỰ ÁN

Dự án bao gồm:

 • Một cơ sở vận chuyển hàng hóa hàng không rộng khoảng 28.112 mét vuông
 • Tòa nhà bảo trì phương tiện vận chuyển và tòa rửa xe
 • Tòa nhà bảo trì và bảo quản máy bay
 • Không gian lưu trữ có mái che
 • Nhà bơm làm tan băng
 • Tòa nhà máy phát điện
 • Hoàn thành tất cả các công việc cải tạo sân đỗ và đường lăn máy bay

Tổng việc làm đủ điều kiện tạo ra từ quá trình xây dựng dự án:

 • Tổng việc làm dự kiến tạo ra: 3126 việc làm
 • Số việc làm Sở Di Trú Mỹ yêu cầu/NĐT: 10 việc làm
 • Số việc làm/NĐT dự kiến tạo ra: 31.58 việc làm
 • Việc làm dôi dư: 215.8%

Đội ngũ Kinh tế của CMB đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng tác động kinh tế và tạo việc làm của Dự án Nhóm 91 để chứng minh sự phù hợp của Dự án đối với tính đủ điều kiện EB-5. CMB đã nhiều lần trình bày các phân tích kinh tế của mình cho USCIS đối với các dự án EB-5 trong các lần nộp đơn I-956F, I-924, I-526 và I-829. Trong mỗi trường hợp, khi được xem xét, các phân tích đều được phê duyệt.

Như trong các Hợp danh trước đây, ở giai đoạn I-829, CMB sẽ cung cấp một báo cáo tạo việc làm bổ sung dựa trên số tiền thực tế tính bằng USD để làm bằng chứng thực nghiệm về tổng số việc làm tạo ra do chi tiêu vốn của dự án. Các khoản chi tiêu vốn đủ điều kiện cho dự án bao gồm xây dựng cứng và dịch vụ chuyên môn; tất cả các thành phần/ngành nghề này là cần thiết cho việc xây dựng dự án, đang tạo việc làm và đã được USCIS phê duyệt trước đó. Cần tạo không ít hơn 990 việc làm. Dự án Nhóm 91 của CMB dự kiến sẽ tạo ra khoảng 3.126 việc làm đủ điều kiện EB-5 sau khi hoàn thành dự án.

Cơ cấu vốn của dự án:

 • Tổng chi phí dự án: 399.880.745 USD trong đó:
 • Vốn chủ sở hữu – Hillwood: 25.232.651 USD
 • Tổng Số Tiền Vay EB-5: 79.200.000 USD (tối đa 99 suất)
 • Vốn vay ngân hàng: 295.448.103 USD

Tiến độ dự án:

 • Thuê đất/Thuê cơ sở vật chất: Tháng 10 năm 2022
 • Khởi công xây dựng: Tháng 10 năm 2022
 • Hoàn thành cơ bản: Tháng 11 năm 2024
 • Bắt đầu cho thuê: Sau khi hoàn thành cơ bản việc xây dựng

THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ

CÁC DỰ ÁN ĐANG KÊU GỌI

Current projects
VỐN EB-5: 79.200.000 $

Dự án Group 89 BTS (Build to suit – Xây dựng theo yêu cầu) Hillwood City Creek sẽ phát triển và xây dựng một cơ sở phân phối hàng đông lạnh rộng khoảng 50.000m2.

VỐN EB-5: 79.200.000 USD
Dự án bao gồm: Một cơ sở vận chuyển hàng hóa hàng không rộng khoảng 28.112 mét vuông Tòa nhà bảo trì phương tiện vận chuyển và ...
VỐN EB-5:

Dự án Nhóm 90 sẽ bao gồm việc phát triển và xây dựng Giai đoạn 1 gồm 2.500 ngôi nhà trong khu dân cư được quy hoạch tổng thể tại Justin, Texas được biết đến với tên gọi Treeline

Contact us

for a private showing

hotline

Let’s get in touch!