Tasmania vẫn là tiểu bang có nền kinh tế hàng đầu Úc

Tasmania là bang hoạt động hàng đầu của Úc trong năm qua, nhưng các khu vực pháp lý khác đang bắt kịp điều đó.

Phân tích hàng quý của Commonwealth Securities cho thấy Tasmania dẫn đầu gói trong quý thứ tư liên tiếp với tư cách là nền kinh tế hoạt động tốt nhất.

Các nhà kinh tế Craig James và Ryan Felsman của CommSec cho biết: “Nhưng đáng chú ý là đã có sự dồn nén trong bảng xếp hạng mà rất ít để tách biệt 5 trong số 7 nền kinh tế khác”.

Mỗi quý, họ đánh giá từng bang và vùng lãnh thổ dựa trên tám chỉ số chính – tăng trưởng kinh tế, chi tiêu bán lẻ, đầu tư thiết bị, tỷ lệ thất nghiệp, công việc xây dựng đã hoàn thành, gia tăng dân số, tài chính nhà ở và khởi công nhà ở.

Trong quý này, trong khi Tasmania mất ba bậc về nhu cầu vay mua nhà so với quý trước, nó đã cải thiện một bậc đối với công việc xây dựng đã hoàn thành và tỷ lệ thất nghiệp tương đối.

ACT vẫn ở vị trí thứ hai và xếp hạng cao nhất trong hơn ba năm, nhưng bị coi là một trong những đơn vị giảm điểm trong quý, đáng chú ý là tụt ba bậc khi bắt đầu cư trú.

Victoria và Nam Úc đứng thứ ba.

Victoria đã giảm ba bậc về cả việc bắt đầu cư trú và thương mại bán lẻ, và một bậc về tỷ lệ thất nghiệp tương đối và chi tiêu cho thiết bị.

Nam Úc tăng hai bậc về số lượng nhà ở và một bậc về bốn chỉ số khác, nhưng giảm hai bậc về thương mại bán lẻ.

Queensland đứng ở vị trí thứ năm về tổng thể, và chỉ trước New South Wales và Tây Úc ở vị trí thứ sáu chung. Lãnh thổ phía Bắc đứng thứ tám.

Queensland đã giành được bốn bậc về tài chính nhà ở, ba bậc về chi tiêu thiết bị và một bậc về việc bắt đầu nhà ở, trong khi mất một bậc về thương mại bán lẻ.

New South Wales – ở vị trí thấp nhất trong tám năm – giảm ba bậc về đầu tư thiết bị và một bậc về công việc xây dựng, nhưng đã tăng hai bậc về tỷ lệ thất nghiệp tương đối và thương mại bán lẻ và một bậc về tài chính nhà ở.

Tây Úc cải thiện hai bậc về tỷ lệ thất nghiệp tương đối và thương mại bán lẻ và một bậc về đầu tư thiết bị, nhưng giảm một bậc về tăng trưởng kinh tế tương đối.

Lãnh thổ phía Bắc giảm sáu bậc về tỷ lệ thất nghiệp tương đối nhưng tăng một bậc về thương mại bán lẻ

Theo Tin Nước Úc

hotline

Let’s get in touch!