Sẽ khó khăn hơn để mượn được nợ mua nhà sau khi dịch corona virus qua

Từ quan điểm kinh tế, câu hỏi chính xung quanh sự lây lan của coronavirus là đất nước sẽ ngừng hoạt động trong bao lâu và mức độ thiệt hại mà việc dừng hoạt động sẽ gây ra cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là bối cảnh cho vay rất khác vào đầu tháng tư so với đầu tháng ba. Một số phân khúc- cụ thể là các khoản vay của chính phủ, rủi ro cao và jumbo – đã bị giảm đáng kể từ ngân hàng vì được coi là rủi ro hơn so với các khoản vay của người có thu nhập cao và điểm tín dụng tốt.

Sự thay đổi này có thể sẽ tồn tại trong một thời gian dài.

Cuối tháng trước, nhiều ngân hàng lớn nhất chuyên cho vay đối với người vay rủi ro cao đã bắt đầu tạm dừng hoạt động của họ do sự không chắc chắn trên thị trường.

Sau đó, Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang bắt đầu tăng yêu cầu của họ do đó hạn chế số lượng người vay được FHA.

Gần đây, ngày càng nhiều ngân hàng đang thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay khi số lượng người mất việc phá kỷ lục.

Lý do cho tất cả những thay đổi này là như nhau; Có rất nhiều sự không chắc chắn trên thị trường và những ngân hàng không yên tâm về việc cho vay đối với những người vay có hồ sơ tín dụng không hoàn hảo.

Tình huống này đã diễn ra nhiều lần trước đó trong suốt lịch sử.

Đây là trường hợp mỗi chu kỳ, việc thắt chặt tín dụng gần đây là một phản ứng bình thường đối với các tình huống kinh tế như thế này.

Các tiêu chuẩn tín dụng cũng đã thắt chặt trong năm 2009 và 2010. Đây là một lời nhắc nhở rằng rủi ro tín dụng là một điều thực tế trong thị trường cho vay nợ mua nhà.

Vì vậy, sau khi dịch corona qua đi, chúng ta sẽ chứng kiến sự khó khăn khi muốn mượn nợ mua nhà. Trong tương lai, các tiêu chuẩn sẽ được hạ xuống dần, nhưng không thể biết là trong bao lâu, còn tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của nền kinh tế.

hotline

Let’s get in touch!