USCIS Thông Báo Thời Gian Ưu Tiên Xử Lý Hồ Sơ Trong Tháng 6/2020

Sau một thời gian tạm hoãn xử lý hồ sơ do ảnh hưởng của dịch bệnh corona trên toàn cầu, mới đây, USIS Group vừa nhận được thông báo của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) về thời gian sẽ ưu tiên xử lý hồ sơ trong tháng 6/2020. Thông tin chi tiết như sau:

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 22/06/2020, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ tiếp tục ưu tiên xử lý các hồ sơ di trú đủ điều kiện trong 4 mốc thời gian dưới đây. Những hồ sơ đang chờ đợi từ trước cũng có thể yêu cầu xử lý ưu tiên sau ngày 08/06/2020.

Theo đó, USCIS sẽ tiếp tục ưu tiên xử lý Đơn I-129 (Hồ sơ lao động không nhập cư) và Đơn I-140 (Hồ sơ nhập cư cho lao động nước ngoài) theo từng giai đoạn.

 • Từ ngày 01/06/2020, USCIS sẽ nhận Đơn I-907, yêu cầu ưu tiên xử lý cho tất cả các Hồ sơ I-140 đủ điều kiện.  
 • Từ ngày 08/06/2020, sẽ ưu tiên xử lý:  
 • Các hồ sơ H-1B nộp trước ngày 8 tháng 6 đang chờ xét duyệt và được miễn giới hạn (ví dụ, các hồ sơ nộp bởi những đương đơn được miễn giới hạn và các hồ sơ nộp cho những người thụ hưởng trước đây được tính vào số lượng phân bổ).
 • Tất cả các Đơn I-129 khác (hồ sơ không phải H-1B) thuộc nhóm không di dân đủ điều kiện để được xử lý ưu tiên nộp trước ngày 8 tháng 6 đang chờ xét duyệt.
 • Từ ngày 15/06, xử lý ưu tiên cho các hồ sơ:
 • Hồ sơ H-1B có yêu cầu xử lý ưu tiên bằng việc nộp đơn I-907 đồng thời với đơn I-129 (hoặc yêu cầu nộp hồ sơ vào hoặc sau ngày 8 tháng 6) và được miễn giới hạn bởi vì:
 • Người sử dụng lao động được miễn giới hạn hoặc do người thụ hưởng sẽ được tuyển dụng tại một cơ quan, công ty hoặc tổ chức được miễn giới hạn đủ điều kiện (như cơ quan giáo dục sau trung học, tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận hoặc tổ chức nghiên cứu của chính phủ); hoặc
 • Người thụ hưởng được miễn giới hạn theo chương trình miễn thị thực Conrad/IGA theo INA, phần 214 (l).
 • Từ 22/06, USCIS sẽ dành thời gian ưu tiên xử lý cho tất cả các Đơn I-129 khác, gồm:
 • Tất cả các hồ sơ trong hạn ngạch H-1B (gồm các hồ sơ của năm tài chính 2021), bao gồm thay đổi trạng thái từ tình trạng không di dân F-1, gồm cả các bước xử lý ưu tiên và các đơn I-907 nộp đồng thời.
 • Tất cả các Đơn I-129 khác trong phân loại không di dân đủ điều kiện để xử lý ưu tiên và yêu cầu xử lý ưu tiên bằng việc nộp đơn I-907 đồng thời với đơn I-129.

Tất cả các mốc thời gian trên có thể thay đổi khi USCIS tiếp tục thực hiện nhiều yêu cầu xử lý ưu tiên hơn và USCIS sẽ thông báo nếu có thay đổi.

Để kịp thời cung cấp thông tin cho khách hàng, USIS Group sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật các thông báo từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ trên các phương tiện truyền thông của USIS Group.

Nguồn: USCIS 

hotline

Let’s get in touch!

Viber Zalo Messenger