1031 Exchange: Định nghĩa và Quy tắc cho nhà đầu tư

 

1031 Exchange, còn được gọi là Starker Exchange hoặc Like-kind Exchange, là một chiến lược hoãn thuế được sử dụng bởi một số nhà đầu tư bất động sản thành công nhất. Điều này, có lẽ, thậm chí còn đúng hơn khi chúng ta đi vào năm 2020. Tại sao? Bởi vì tại nhiều thành phố của Hoa Kỳ, giá bất động sản đã vượt qua mức bong bóng của một thập kỷ trước. 

1031 Exchange là gì?

Nói một cách đơn giản, 1031 Exchange là một chiến lược cho phép một nhà đầu tư có thể trì hoãn việc phải trả tiền thuế đối với lợi nhuận cho một tài sản đầu tư khi nó được bán, miễn là một tài sản tương tự khác của họ được mua với lợi nhuận thu được từ việc bán bất động sản đầu tiên.

Brandon Turner từ Bigger Pockets giải thích rằng chiến lược này có nhiều lợi ích hơn là chỉ tiết kiệm cho bạn tiền thuế.

Nó có thể cho phép một nhà đầu tư bất động sản chuyển trọng tâm đầu tư của họ mà không phải chịu trách nhiệm thuế. Ví dụ, có lẽ bạn đang đầu tư vào các tài sản có thu nhập thấp và bảo trì cao. Bạn có thể bán chúng và mua các bất động sản khác sinh lời cao hơn và bảo trì thấp hơn mà không cần phải trả một khoản thuế đáng kể nào. Hoặc đơn giản là muốn dời địa điểm.

Khi nào thì có thể dùng 1031 Exchange

Khi bạn bán một tài sản đầu tư, ngay cả khi bạn không phải là người đầu tiên mua, bạn sẽ phải trả thuế trên lợi nhuận.

Nếu bạn bán lỗ, thì không có gì để bàn. Nhưng, nếu bạn sở hữu một tài sản đầu tư có giá trị cao hơn đáng kể so với giá bạn đã mua nó, bạn sẽ đạt lợi ích to lớn bằng chiến lược mạnh mẽ này.

Làm thế nào để bạn thực sự sử dụng chiến lược này? 

Để sử dụng chiến lược này một cách hiệu quả, bạn phải trao đổi một tài sản cho một tài sản khác có giá trị tương tự. 

Một nhà đầu tư đến cuối cùng sẽ phải trả thuế, nhưng trong thời gian đó, họ có thể giao dịch tài sản thoải mái mà không cần trách nhiệm trả thuế.

Tuy nhiên, quy tắc 1031 Exchange yêu cầu cả giá mua và số tiền vay mới phải bằng hoặc cao hơn trên tài sản thay thế.

Điều đó có nghĩa là nếu một nhà đầu tư bán một tài sản trị giá $1,000,000 có khoản vay $650,000, họ sẽ phải mua tài sản thay thế từ $1,000,000 trở lên với nợ từ $650,000 đô la trở lên.

hotline

Let’s get in touch!