5 cách giữ chủ quyền cho bất động sản đầu tư

Khi nói đến việc mua một bất động sản đầu tư, có một số cách để giữ quyền sở hữu, hoặc quyền sở hữu hợp pháp đối với một ngôi nhà. Không có cách nào đúng hay sai để giữ chức danh, vì vậy chúng tôi luôn khuyên bạn nên tư vấn luật sư, kế toán hoặc tư vấn thuế cho phương pháp phù hợp nhất với bạn và chiến lược đầu tư của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng các quy tắc có thể thay đổi theo tiểu bang. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về một số cách phổ biến để giữ danh hiệu là nhà đầu tư bất động sản

Sở hữu duy nhất (Sole Proprietorship)

Một doanh nghiệp không có sự riêng biệt từ chủ sở hữu của nó. Nói cách khác, giữ chủ quyền theo tên của riêng bạn. Quyền sở hữu duy nhất là hình thức sở hữu đơn giản nhất và là một tùy chọn thiết lập chi phí thấp. Nó cũng có thể đủ điều kiện cho phù hợp với các khoản vay. Mặt khác, không có sự bảo vệ hoặc rào cản pháp lý từ chính bạn, và không có lợi thế về thuế đáng kể để giữ chủ quyền theo cách này.

Sở hữu bình đẳng (Joint Tenancy)

Khi hai hoặc nhiều người sở hữu một bất động sản cùng với các quyền và nghĩa vụ như nhau cho đến khi một chủ sở hữu chết (còn được gọi là quyền sống sót). Để hình thành một joint tenancy, phải có sự thống nhất về thời gian, chủ quyền và lợi ích, nghĩa là tất cả những người liên quan phải có chủ quyền cùng một lúc.

Sở hữu chung (TIC-Tenancy in Common)

Khi có một số chủ sở hữu, mỗi chủ sở hữu một phần khác nhau của bất động sản mà họ có thể bán. Không giống như joint tenancy, trong một TIC, mỗi chủ sở hữu có thể sở hữu một tỷ lệ phần trăm khác nhau, có thể nhận quyền sở hữu bất cứ lúc nào và có thể bán cổ phần của họ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, khi một chủ sở hữu qua đời, phần của anh ta sẽ chuyển sang người thừa kế của anh ta.

Quan hệ đối tác (Partnership)

Một văn bản pháp lý trong đó hai hoặc nhiều bên hợp tác để quản lý và điều hành một doanh nghiệp. Quan hệ đối tác thường chung chung, nghĩa là mỗi đối tác có quyền tham gia đầy đủ vào quản lý và điều hành và mỗi đối tác thường chịu trách nhiệm hoặc hạn chế, có nghĩa là một số đối tác bị hạn chế trong quản lý và trách nhiệm của họ bị giới hạn trong mối quan hệ đối tác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC-Limited Liability Company)

một thực thể riêng biệt như một công ty được cấu trúc như một partnership. LLCs rất phổ biến vì họ thực hiện bảo vệ trách nhiệm pháp lý cho tất cả các thành viên của mình, thêm nữa, mỗi thành viên bị đánh thuế riêng lẻ, thay vì chịu đựng gánh nặng thuế kép của các tập đoàn.

Tập đoàn (Corporation)

Một pháp nhân riêng biệt thuộc sở hữu của một hoặc nhiều cổ đông. Các công ty có hai loại: Các công ty C, là các thực thể chịu thuế riêng biệt và các Tổng công ty S, là các tổ chức thuế thông qua, và do đó, không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

hotline

Let’s get in touch!