Bạn nên đợi bao lâu trước khi bán cổ phiếu?

 

Không có thời gian quy định nắm giữ tối thiểu cho cổ phiếu; tuy nhiên, nếu bạn giữ nó đủ lâu, bạn sẽ chỉ phải trả mức thuế thu nhập thấp hơn so với bán trong khoản thời gian ngắn.

Đếm thời gian nắm giữ của bạn

Thời gian nắm giữ cổ phiếu của bạn bắt đầu đếm từ ngày sau khi ngày bạn mua nó và kết thúc vào ngày bạn bán nó.

Phân loại thời gian giữ cổ phiếu

Nếu bạn nắm giữ cổ phiếu trong hơn một năm, bất kỳ khoản lãi nào cũng được tính là lãi dài hạn và bất kỳ khoản lỗ nào cũng được tính là lỗ  dài hạn. Lợi nhuận ròng của bạn được đánh thuế ở mức thấp hơn – từ 0% đến 20% – thay vì tỷ lệ thông thường của bạn, có thể lên tới 39,6%. Nếu bạn giữ nó trong một năm hoặc ít hơn, lợi nhuận là lãi ngắn hạn và thua lỗ là lỗ ngắn hạn. Lợi nhuận ngắn hạn ròng của bạn bị đánh thuế ở mức thuế thu nhập thông thường hàng năm của bạn. Như vậy, nếu bạn đang có một cổ phiếu có lợi nhuận cao và bạn đã nắm giữ nó trong gần một năm, vì mục đích thuế, bạn nên giữ nó trong vài ngày nữa để được hưởng thuế cho lãi dài hạn.

Cách tính toán lãi

Cho dù bạn giữ cổ phiếu trong bao lâu, lợi nhuận của bạn trên mỗi giao dịch được tính theo cùng một cách: giá bạn đã bán cổ phiếu đó trừ đi những gì bạn phải trả để mua cổ phiếu. Chi phí mua cổ phiếu bao gồm cả phí giao dịch. Khi bạn bán, bạn trừ đi phí giao dịch từ số tiền thu được. 

Nếu bạn đã có một số cổ phiêú bán lỗ, bạn có thể sử dụng các khoản lỗ để bù đắp cho lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, bạn phải tuân theo các quy tắc: Đầu tiên, hãy bù đắp khoản lỗ ngắn hạn của bạn vào lợi nhuận ngắn hạn và tổn thất dài hạn vào với lợi nhuận dài hạn của bạn. Vì vậy, nếu bạn có các cổ phiếu đang xuống giá trong gần một năm và đang có kế hoạch bán, thì tốt hơn hết là bán chúng sớm ngay bây giờ để chúng có thể được phân loại là thua lỗ ngắn hạn và bù đắp cho khoản lời ngắn hạn. 

 

hotline

Let’s get in touch!