Cách đầu tư vào bất động sản (Phần 3)

Ngay cả khi lĩnh vực của bạn là sống với những con số, thuế đối với bất động sản rất phức tạp. Vì vậy, lời khuyên là tìm kiếm một chuyên gia thuế (CPA). Họ có thể giúp bạn tìm hiểu về tác động của thuế để ra quyết định cách đầu tư và giúp bạn cập nhật các thay đổi về thuế. Dưới đây là những loại thuế phổ biến nhất mà bạn sẽ trả khi đầu tư vào bất động sản.

Thuế dựa trên giá trị gia tăng (Capital Gains Tax)

Khi bạn bán một bất tài sản sau khi sở hữu ít nhất một năm, bạn sẽ phải trả thuế cho lợi nhuận kiếm được khi bán. Về cơ bản, nếu bạn mua một bất động sản và bán nó để kiếm lợi, bạn đã tạo ra lợi nhuận. Tin tốt: Bạn có thể khấu trừ số tiền hoa hồng trả cho nhà môi giới bất động sản từ tiền lãi của bạn. 

Phần lợi nhuận còn lại sẽ được đánh thuế dựa trên tình trạng nộp đơn và thu nhập của bạn trong năm. Hầu hết mọi người sẽ trả mức thuế trên lợi nhuận là 15%, nhưng một số người có thu nhập cao hơn sẽ phải trả 20% trong khi những người có thu nhập thấp hơn có thể không phải trả đồng nào.

Sau đây là bảng thuế dựa trên thu nhập cho năm 2020

 

0%

15%

20%

Single

$0–$40,000

$40,001–$441,450

Over $441,450

Married

$0–$80,000

$80,001–$496,600

Over $496,000

Head of Household

$0–$53,000

$53,000–$469,050

Over $469,050

Married Filing Separately

$0–$40,000

$40,001–$248,300

Over $248,300

Thuế lợi tức ngắn hạn (Short-Term Capital Gains Tax)

Khi bạn sở hữu tài sản dưới một năm, lợi nhuận của bạn bị đánh thuế theo mức tăng vốn ngắn hạn. Nhưng nếu bạn bán tại bất kỳ thời điểm nào sau một năm, những lợi nhuận đó sẽ bị đánh thuế ở mức dài hạn.

Điều gì khác biệt giữa thuế lãi vốn ngắn hạn và dài hạn? Thuế lãi vốn dài hạn sử dụng thu nhập của bạn để xác định mức thuế cho lợi nhuận sau khi thu được. Thuế lãi vốn ngắn hạn thậm chí còn đơn giản hơn. Lợi nhuận bạn kiếm được từ một khoản đầu tư ngắn hạn được tính như một phần của thu nhập hàng năm và sẽ bị đánh thuế theo khung thuế thu nhập cá nhân của bạn.

Thuế trên thu nhập cho thuê (Taxation on Rental Income)

Bất kỳ khoản tiền nào bạn kiếm được từ thu nhập cho thuê phải được liệt kê là thu nhập trên tờ khai thuế của bạn. Nhưng khi sở hữu bất động sản, bạn cũng có thể tính các khoản khấu trừ thuế như sửa chữa và bảo trì, nhưng hãy nhớ rằng những những nâng cấp thì không được khấu trừ. 

hotline

Let’s get in touch!

Viber Zalo Messenger