Living Trusts là gì

Living Trusts, hoặc Revocable Living Trusts, là uỷ thác để lập kế hoạch quản lý tài sản ngày càng được sử dụng nhiều bởi các cá nhân và gia đình của tất cả các tầng lớp thu nhập như một cách để lại tài sản khi chết có tác dụng tránh chi phí và mất thời gian so với chứng thực di chúc bình thường. Uỷ thác này có thể lập lên từ các tài sản của bạn như bất động sản, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ được chuyển vào ủy thác trong suốt cuộc đời của bạn. 

 

Dưới đây là sáu lợi ích mà một Revocable Living Trusts mang lại:

1. Nhanh chóng phân phối tài sản khi bạn qua đời.

Khi bạn qua đời, những tài sản này được phân phối nhanh chóng và dễ dàng cho những người thụ hưởng được chỉ định của bạn bởi người đại diện mà bạn đã chọn, được gọi là người ủy thác kế nhiệm (successor trustee). Và, tòa án không có liên quan.

2. Không thông qua quản chế (probate).

Không có uỷ thác, bất động sản của bạn sẽ đi qua quản chế (probate). Quá trình quản chế thường có thể mất sáu tháng đến hai năm. Tài sản thường bị đóng băng trong thời gian này, có nghĩa là không có gì có thể được bán hoặc phân phối mà không có sự chấp thuận của tòa án và hoặc chấp hành viên.

3. Có thể tiết kiệm thuế tài sản để lại thừa kế.

Nếu bạn có tài sản đáng kể, một ủy thác cũng có thể giảm thuế tài sản thừa kế liên bang. Đặc biệt, các quỹ tín thác chung được thiết kế cho các cặp vợ chồng có thể đặc biệt hiệu quả trong việc giảm hoặc tránh thuế tài sản thừa kế.

4. Đem đến cho bạn sự an tâm.

Uỷ thác có thể mang lại cho bạn sự an tâm rằng những mong muốn của bạn sẽ được thực hiện chính xác sau khi bạn qua đời và gia đình bạn sẽ được cung cấp nhanh chóng. Nếu bạn có con hoặc cháu, một ủy thác có thể ngăn chặn sự kiểm soát của tòa án đối với quyền thừa kế của người chưa thành niên và đảm bảo tài sản vẫn được bảo quản an toàn cho đến khi bạn muốn người thụ hưởng thừa kế chúng.

5. Giữ thông tin riêng tư.

Không giống như một di chúc, một uỷ thác không phải là hồ sơ công khai. Theo đó, bất kỳ các thông tin liên quan đến một ủy thác, bao gồm việc đưa vào và cả phân phối, đều giữ riêng tư trước và sau khi bạn qua đời.

6. Có thể cho phép bạn giữ quyền kiểm soát công việc của mình nếu mất khả năng.

Nếu bạn trở nên mất khả năng kiểm soát, người ủy thác kế nhiệm được lựa chọn cẩn thận của bạn có thể quản lý công việc của bạn mà không cần sự can thiệp của tòa án; và nếu bạn chứng tỏ mình đã có khả năng kiểm soát lại, bạn vẫn có thể thu hồi quyền kiểm soát uỷ thác đó.

 

hotline

Let’s get in touch!

Viber Zalo Messenger